Card đồ họa GIGABYTE GTX 750 Ti – Sức mạnh của Maxwell và WINDFORCE