GIGABYTE H170 Gaming 3 DDR3 – bo mạch skylake dành game thủ.