GIGABYTE triển khai thực hiện các biện pháp an toàn chống lại các lỗ hổng bảo mật trên Intel ME và TXE

close