Cảnh báo hiện tượng VGA ‘trâu cày’ đe dọa thị trường phòng máy

close