GIGABYTE tích hợp Thunderbolt 3 lên bo mạch chủ chipset C236

close