RAM GeIL Dragon DDR3 4GB 1600MHz – ép xung vượt mốc 3000

close